“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-11-2017 Quyết định số 2640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2018.
07-11-2017 Quyết định số 2636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.
01-06-2017 Quyết định số 1173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
23-02-2017 Quyết định số 362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
20-02-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,069,106 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner