“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nhgiệp - PTNT (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nhgiệp - PTNT được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016.
08-12-2017 Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.
08-12-2017 Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.
08-12-2017 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-11-2017 Quyết định số 2689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn.
22-09-2017 Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
11-09-2017 Quyết định số 2079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá cây thanh trà làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
08-08-2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.
26-07-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý và thực thi pháp luật thủy sản tại địa bàn, cơ sở trong toàn tỉnh.
14-07-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-07-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
11-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về xây dựng nông thôn mới huyện A Lưới giai đoạn 2017 - 2020.
27-06-2017 Quyết định số 1435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-06-2017 Quyết định số 1435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-06-2017 Quyết định số 1435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
05-06-2017 Quyết định số 1197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2017.
17-01-2017 Quyết định số 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức/đơn giá thu mua hải sản để làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ chủ cơ sở thu mua tạm trữ hàng hải sản tồn kho bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,396,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner