Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thông tin văn bản
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Số ký hiệu văn bản: 45/2013/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung: ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày ban hành: 11-11-2013

File văn bản
QD 45-13.doc
PL kem theo QD45-13.doc