“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2006 Ngày 25 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2006 Nghị quyết số 7A/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2007. 03
09-12-2006 Nghị quyết số 7B/2006/NQ-HĐND về tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách các huyện, thành phố Huế và giữa ngân sách các huyện, thành phố Huế với ngân sách từng xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010. 06
12-12-2006 Nghị quyết số 7C/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 21
12-12-2006 Nghị quyết số 7G/2006/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. 28
12-12-2006 Nghị quyết số 7H/2006/NQ-HĐND về Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2005. 30
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2006 Quyết định số 2802/2006/QĐ-UBND về tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách các huyện, thành phố Huế và giữa ngân sách các huyện, thành phố Huế với ngân sách từng xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010. 32
11-12-2006 Chỉ thị số 53/2006/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007. 48
13-12-2006 Chỉ thị số 54/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch cúm gia cầm và bệnh dịch Lở mồm long móng ở gia súc. 50
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2006 Nghị quyết số 7D/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007. 52
12-12-2006 Nghị quyết số 7E/NQ-HĐND về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007. 54
12-12-2006 Nghị quyết số 7F/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. 59
20-12-2006 Nghị quyết số 254/HĐND-TH1 v/v: Đính chính văn bản. 62
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2006 Quyết định số 2812/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm tin học hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 63
14,333,422 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner