“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 22 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về quy định ghi nợ tiền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
10-01-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND về thành lập Thanh tra Sở Giao thông vận tải. 09
16-01-2006 Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003-2010. 13
UBND thị xã Hương Trà
04-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu. 17
UBND huyện Nam Đông
13-01-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UB quy định mức thu và sử dụng học phí, tiền học hai buổi trên ngày đối với các lớp học mầm non tại thị trấn. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2006 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
05-01-2006 Quyết định số 18/QĐ-UBND v/v Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND Huyện Hương Thuỷ, nhiệm kỳ 2004-2009. 22
06-01-2006 Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo Thượng Thành - Phần phía Nam Kinh thành Huế. 23
06-01-2006 Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm tại Khu chứng tích Chín Hầm. 26
06-01-2006 Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xe truyền hình lưu động Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. 28
06-01-2006 Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Hương Vinh (giai đoạn l). 30
06-01-2006 Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trung tâm Y Tế huyện A Lưới. 32
09-01-2006 Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu Đô thị mới An Cựu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Thuỷ An) xã Thuỷ An Thành phố Huế. 34
10-01-2006 Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Chỉnh trang, tu bổ và tôn tạo cung An Định - giai đoạn 2. 38
10-01-2006 Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc qui định giá tối thiểu phần diện tích đất ở để tổ chức đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu qui hoạch Trung tâm Kiểm Huệ, thành phố Huế. 40
10-01-2006 Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Ông ĐẶNG ĐÌNH DŨNG giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giống Thuỷ sản tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
10-01-2006 Quyết định số 66/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo dự án "Khắc phục khẩn cấp dịch cúm gia cầm" tỉnh Thừa Thiên Huế. 42
11-01-2006 Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Kinh doanh lâm nghiệp Thừa Thiên Huế thành Công ty cổ phần Kinh doanh lâm nghiệp Thừa Thiên Huế. 43
12-01-2006 Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông. 45
13-01-2006 Quyết định số 123/QĐ-UBND v/v Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004-2009. 48
13-01-2006 Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Bà ĐOÀN THỊ LAN HƯƠNG giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng. 49
13-01-2006 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Bác sĩ chuyên khoa I TRƯƠNG NHƯ SƠN giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. 50
13-01-2006 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc điều động Bác sĩ HÀ THẾ VINH đến nhận công tác tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; kể từ ngày 01/02/2006. 51
13-01-2006 Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Bà VÕ THỊ TUYẾT HỒNG giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. 52
13,897,704 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner