“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2006 Ngày 07 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2006 Quyết định số 1183/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án Chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 – 2010”. 03
12-05-2006 Quyết định số 1223/2006/QĐ-UBND quy định về phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá. 07
08-05-2006 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc triển khai cuộc Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2006. 23
10-05-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND về tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh. 25
11-05-2006 Chỉ thị số 19/CT-UBND về biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch Lở mồm long móng ở gia súc. 27
UBND huyện Phú Lộc
03-05-2006 Quyết định số 682/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 29
04-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND v/v thực hiện nhiệm vụ thu năm 2006. 49
05-05-2006 Chỉ thị số 08/CT-UB về việc tăng cường xử lý tình trạng khai thác hàu bằng cơ giới trên đầm Lập An. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2006 Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hoà nhận công tác tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. 52
10-05-2006 Quyết định số 1198/QĐ-UBND v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2009. 53
10-05-2006 Quyết định số 1199/QĐ-UBND v/v Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên UBND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2009. 54
11-05-2006 Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc cấp phát Công báo cấp tỉnh miễn phí. 55
13,897,697 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner