“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2006 Ngày 14 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2006 Quyết định số 1401/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 1293/2006/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của UBND tỉnh về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. 03
02-06-2006 Quyết định số 1419/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
05-06-2006 Quyết định số 1430/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu, tận dụng gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 12
06-06-2006 Quyết định số 1439/2006/QĐ-UBND "Về việc ban hành quy chế về vận hành, khai thác và quản lý các thiết bị tin học trên mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh". 16
UBND huyện Nam Đông
05-06-2006 Quyết định số 1474/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với Liên đoàn Lao động huyện. 27
13-06-2006 Quyết định số 1489/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. 32
UBND huyện Phú Vang
15-06-2006 Quyết định số 2529/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 54
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2006 Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc tỉnh Thừa Thiên Huế. 58
02-06-2006 Quyết định số 1409/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế. 60
13,897,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner