“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2006 Ngày 16 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2006 Quyết định số 1611/2006/QĐ-UBND về các chế độ đối với dân quân tự vệ theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ. 03
30-06-2006 Quyết định số 1613/2006/QĐ-UBND về việc phân cấp điều động, tiếp nhận viên chức. 05
30-06-2006 Quyết định số 1616/2006/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 06
29-06-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006. 08
HĐND huyện A Lưới
29-06-2006 Nghị quyết số 6A/2006/NQ-HĐND9 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 12
29-06-2006 Nghị quyết số 6B/2006/NQ-HĐND9 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2005. 16
29-06-2006 Nghị quyết số 6C/2006/NQ-HĐND9 về việc phê chuẩn Đề án giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giai đoạn 2006-2010. 18
29-06-2006 Nghị quyết số 6D/2006/NQ-HĐND9 về việc phê chuẩn Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước của các phòng ban cấp Huyện, khối Đảng, Đoàn thể. 20
HĐND huyện Quảng Điền
28-06-2006 Nghị quyết số 06A/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 22
28-06-2006 Nghị quyết số 06B/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2005. 26
UBND huyện Quảng Điền
28-06-2006 Quyết định số 1783/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định tạm thời “Một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ” trên địa bàn huyện. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2006 Quyết định số 1603/QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự án “Làng sinh thái tại Vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền” do tổ chức John.D and Catherine T. MacArthur (Mỹ) tài trợ. 38
29-06-2006 Quyết định số 1604/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. 40
29-06-2006 Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng kho bãi Bến số 1, Cảng Chân Mây. 42
29-06-2006 Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư đường ra sông Phát Lát nối dài. 47
29-06-2006 Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Cựu Giáo chức huyện Phú Lộc. 50
30-06-2006 Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu cửa khẩu Hồng Vân - Koutai, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 51
30-06-2006 Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, xã A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 56
13,897,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner