“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2006 Ngày 21 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2006 Quyết định số 1656/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Phát triển Dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2010. 03
11-07-2006 Quyết định số 1671/2006/QĐ-UBND phân cấp thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán, quyết toán các hoạt động, mô hình ngoài lĩnh vực xây dựng công trình hạ tầng thuộc dự án Giảm nghèo miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
HĐND huyện Nam Đông
05-07-2006 Nghị quyết số 6A/2006/NQ-HĐND4 bổ sung kế hoạch xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND huyện năm 2006. 40
06-07-2006 Nghị quyết số 6B/2006/NQ-HĐND4 về đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2006. 41
06-07-2006 Nghị quyết số 6C/2006/NQ-HĐND4 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2005. 45
06-07-2006 Nghị quyết số 6D/2006/NQ-HĐND phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006-2010. 47
06-07-2006 Nghị quyết số 6E/2006/NQ-HĐND phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006-2010. 50
06-07-2006 Nghị quyết số 6Đ/2006/NQ-HĐND phát triển trồng cao su và trồng rừng kinh tế giai đoạn 2006-2010. 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-07-2006 Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc điều chỉnh định mức chi phí giá thành hoạt động xe buýt. 58
04-07-2006 Quyết định số 1637/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Biên giới tỉnh. 60
06-07-2006 Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào nhà máy Thủy điện Hương Điền. 62
13,897,823 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner