“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2006 Ngày 25 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-07-2006 Quyết định số 1778/2006/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
26-07-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND về công tác đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão. 10
HĐND thành phố Huế
14-07-2006 Nghị quyết số 6a/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 13
14-07-2006 Nghị quyết số 6b/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách năm 2005. 18
14-07-2006 Nghị quyết số 6c/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. 20
14-07-2006 Nghị quyết số 6d/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2009. 26
14-07-2006 Nghị quyết số 6e/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2009. 27
HĐND huyện Phong Điền
07-07-2006 Nghị quyết số 6a/2006/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 28
07-07-2006 Nghị quyết số 6b/2006/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2005. 32
07-07-2006 Nghị quyết số 6c/2006/NQ-HĐND về phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010. 34
07-07-2006 Nghị quyết số 6d/2006/NQ-HĐND về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn của huyện giai đoạn 2006-2010. 38
07-07-2006 Nghị quyết số 6e/2006/NQ-HĐND về việc triển khai Đề án phát triển và nâng cao chất lượng lúa gạo ở huyện Phong Điền - Giai đoạn 2006 - 2010. 41
07-07-2006 Nghị quyết số 6g/2006/NQ-HĐND về việc Đề án phát triển nâng cao chất lượng đàn bò, đàn lợn huyện Phong Điền- Giai đoạn 2006 - 2010. 44
07-07-2006 Nghị quyết số 6h/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên TTHĐND huyệnKhoá IV (Nhiệm kỳ 2004-2009). 49
07-07-2006 Nghị quyết số 6i/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Thư ký kỳ họp HĐND huyện Khoá IV (Nhiệm kỳ 2004-2009). 50
UBND huyện Quảng Điền
27-07-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu 2006 và Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng Và dịch cúm gia cầm H5N1. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2006 Quyết định số 1754/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án xây dựng mạng diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2). 55
28-07-2006 Quyết định số 1776/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư nghĩa trang nhân dân Phú Xuân. 60
13,951,007 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner