“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2006 Ngày 30 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
28-07-2006 Nghị quyết số 6a/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006. 03
28-07-2006 Nghị quyết số 6b/2006/NQ-HĐND về việc ban hành phí đấu giá tài sản và lệ phí hộ tịch. 08
28-07-2006 Nghị quyết số 6c/2006/NQ-HĐND về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 -2010. 14
28-07-2006 Nghị quyết số 6d/2006/NQ-HĐND về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề giai đoạn 2006 - 2010. 19
28-07-2006 Nghị quyết số 6e/2006/NQ-HĐND về việc phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2006 - 2015. 22
28-07-2006 Nghị quyết số 6f/2006/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2010. 25
28-07-2006 Nghị quyết số 6g/2006/NQ-HĐND về quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến quặng Titan tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020. 28
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2006 Quyết định số 1858/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh. 32
13,950,969 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner