“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2006 Ngày 06 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2006 Quyết định số 1789/2006/QĐ-UBND về việc Quy định phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 03
11-08-2006 Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 10
11-08-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND v/v chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động. 12
UBND huyện Nam Đông
15-08-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 14
UBND huyện Quảng Điền
08-08-2006 Quyết định số 2112/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 2004-2009. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2006 Quyết định số 1791/QĐ-UBND v/v sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 quy định chi tiết phụ cấp chức danh phụ trách kế toán và phụ cấp kế toán trưởng. 36
01-08-2006 Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông Tỉnh. 38
08-08-2006 Quyết định số 1848/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình chống xói lở sông Bồ, đoạn qua các xã: Phong Sơn, Phong An, Hương Toàn, Hương Phong, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Phước. 40
09-08-2006 Quyết định số 1859/QĐ-UBND v/v phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 42
14-08-2006 Quyết định số 1881/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Phú Mỹ, thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 47
15-08-2006 Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sản xuất cho nhà máy xi măng Đồng Lâm. 50
15-08-2006 Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch Bố trí ổn định dân cư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015. 53
13,897,712 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner