“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2006 Ngày 31 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2006 Quyết định số 142/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phòng chống HIV/AIDS ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010. 04
18-01-2006 Quyết định số 229/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế vận hành Hệ thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
23-01-2006 Quyết định số 259/2006/QĐ-UBND về Việc Phê duyệt Điều lệ Của Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
25-01-2006 Quyết định số 301/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế. 28
UBND huyện Nam Đông
20-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UB về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 47/NĐ-CP, Chỉ thị sô 406/CT-TTg, Nghị quyết số 05/1997/NQ-CP và Quyết định sô 464/QĐ-BNV. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2006 Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Du Lịch Đống Đa thành Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Đống Đa. 31
16-01-2006 Quyết định số 139/QĐ-UBND chuyển Công ty Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế thành Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế. 33
17-01-2006 Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Bác sĩ chuyên khoa I LÊ QUANG PHÚ, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. 35
17-01-2006 Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Ông NGUYỄN TRỌNG KHÁN, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. 36
18-01-2006 Quyết định số 195/QĐ-UBND chuyển Công ty Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế thành Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế. 37
20-01-2006 Quyết định số 244/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thừa Thiên Huế. 40
20-01-2006 Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Công viên 3 tháng 2. 43
20-01-2006 Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án "Hệ thống các giải pháp đảm bảo đời sống và sức khoẻ nhân dân vùng nhiễm chất độc da cam - dioxin, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”. 44
23-01-2006 Quyết định số 260/QĐ-UBND về Việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng. 46
23-01-2006 Quyết định số 261/QĐ-UBND v/v công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2005. 48
25-01-2006 Quyết định số 302/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Ông NGUYỄN NGỌC BÌNH giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế. 49
25-01-2006 Quyết định số 304/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Đại học Huế, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 50
26-01-2006 Quyết định số 323/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2005-2006. 53
26-01-2006 Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc bổ sung thêm nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. 54
26-01-2006 Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Ông LÊ XUÂN BÌNH, Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao kiêm chức vụ Trưởng đoàn Bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế. 55
26-01-2006 Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới An Cựu, thành phố Huế (điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thuỷ An, xã Thủy An, thành phố Huế). 56
27-01-2006 Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Phong Bình (giai đoạn 1). 60
27-01-2006 Quyết định số 340/QĐ-UBND v/v Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004-2009. 62
13,897,703 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner