“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2006 Ngày 11 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2006 Quyết định số 1957/2006/QĐ-UBND v/v quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho bệnh nhân đang được điều trị và điều dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh. 04
22-08-2006 Quyết định số 1958/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 05
22-08-2006 Quyết định số 1959/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh. 10
24-08-2006 Quyết định số 1974/2006/QĐ-UBND v/v Phê duyệt “Quy hoạch Phát triển chợ - siêu thị - trung tâm thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. 14
29-08-2006 Quyết định số 1988/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Thuỷ sản. 23
16-08-2006 Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trong năm 2006. 27
17-08-2006 Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền. 30
UBND huyện Quảng Điền
23-08-2006 Quyết định số 2141/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng ph. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-08-2006 Quyết định số 1915/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm. 39
21-08-2006 Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 46
21-08-2006 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh. 47
21-08-2006 Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 48
21-08-2006 Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 49
21-08-2006 Quyết định số 1927/QĐ-UBND v/v sửa đổi khoản 1, 2 của Điều 1 Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 13/01/2006. 50
21-08-2006 Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện huyện Nam Đông (giai đoạn 1). 51
22-08-2006 Quyết định số 1954/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê Tây phá Tam Giang, đoạn qua xã Hương Phong (từ K34+619 - K35+735). 54
22-08-2006 Quyết định số 1960/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và sử dụng nguồn thu của bể bơi Trường trung học phổ thông Quốc học. 58
24-08-2006 Quyết định số 1967/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư cầu Phát Lát 2, thành phố Huế. 59
28-08-2006 Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc qui định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ lim lóc lõi tận thu, tận dụng trên nương rẫy thuộc hai xã Thượng Long và Thượng Nhật, huyện Nam Đông. 62
29-08-2006 Quyết định số 1989/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 64
13,897,695 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner