“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2006 Ngày 16 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2006 Quyết định số 2033/2006/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo. 03
UBND huyện Nam Đông
29-08-2006 Quyết định số 1636/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. 15
30-08-2006 Quyết định số 1640/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2006 Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng dự án Khí sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn II ( 2006-2011). 28
05-09-2006 Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên và kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án Phòng lây nhiễm HIV tỉnh. 30
05-09-2006 Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Bàu Vá, xã Thủy Xuân, thành phố Huế. 32
05-09-2006 Quyết định số 2032/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế. 35
06-09-2006 Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006. 37
06-09-2006 Quyết định số 2044/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2006-2007 cho Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế. 42
07-09-2006 Quyết định số 2047/QĐ-UBND về việc quy định mức thưởng Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất năm 2006. 44
07-09-2006 Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư đường vào nhà máy xi măng Đồng Lâm. 45
07-09-2006 Quyết định số 2049/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở 04 - 06 Ngô Quyền, thành phố Huế. 48
07-09-2006 Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Bà BÙI THỊ CHI, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh. 51
07-09-2006 Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Cựu Giáo chức huyện Hương Thủy. 52
07-09-2006 Quyết định số 2057/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban điều hành Đề án Xóa nhà tạm cho hộ nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế. 53
08-09-2006 Quyết định số 2059/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mở rộng khu dân cư Thị Sắc, thành phố Huế. 55
08-09-2006 Quyết định số 2061/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 58
11-09-2006 Quyết định số 2066/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 09/02/2006 của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh. 60
11-09-2006 Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 61
13,897,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner