“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2006 Ngày 25 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-09-2006 Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. 03
20-09-2006 Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 05
UBND thành phố Huế
12-09-2006 Quyết định số 1380/2006/QĐ-UBND v/v ban hành qui định an táng tại Khu B nghĩa trang Thiên Thai. 07
UBND huyện Nam Đông
30-08-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND về việc củng cố, đẩy mạnh hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng. 10
08-09-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp để ngăn chặn những tổ chức, cá nhân khai thác, tận dụng, tận thu gỗ trái phép. 12
13-09-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND về việc cấm khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản không phải vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện. 14
UBND huyện Phong Điền
12-09-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. 15
UBND huyện Quảng Điền
14-09-2006 Quyết định số 2413/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 32
21-09-2006 Quyết định số 2453/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí quản lý hành chính, quản lý và sử dụng tài sản công của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hưởng ngân sách từ UBND huyện. 37
28-08-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006. 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-09-2006 Quyết định số 2111/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án 3 – Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn. 57
21-09-2006 Quyết định số 2186/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện và bến bãi đường thủy nội địa tại địa phương. 59
13,897,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner