“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2006 Ngày 05 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2006 Quyết định số 2268/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh. 03
UBND thị xã Hương Thủy
21-09-2006 Quyết định số 2321/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. 06
UBND huyện Quảng Điền
22-09-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-09-2006 Quyết định số 2187/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Quản lý nhà và đất thành phố Huế. 27
21-09-2006 Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Khuyến học huyện Nam Đông. 29
21-09-2006 Quyết định số 2190/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công báo. 30
22-09-2006 Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng khu tái định cư phục vụ chỉnh trang tôn tạo Thượng Thành, Eo bầu (phần phía Nam) và sông Ngự Hà (giai đoạn 1). 31
22-09-2006 Quyết định số 2229/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng đường Trường Chinh, thành phố Huế. 34
25-09-2006 Quyết định số 2231/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh. 38
25-09-2006 Quyết định số 2234/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Năng lượng nông thôn II (RE II) tỉnh Thừa Thiên Huế (phần hạ áp). 40
26-09-2006 Quyết định số 2235/QĐ-UBND v/v phê duyệt Dự án xây dựng mạng tin học diện rộng của tỉnh Thừa Thiên Huế - giai đoạn 3. 55
27-09-2006 Quyết định số 2265/QĐ-UBND về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm. 58
28-09-2006 Quyết định số 2270/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề giai đoạn 2006-2010”. 60
UBND thành phố Huế
25-09-2006 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách năm 2006. 64
13,950,939 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner