“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2006 Ngày 15 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-10-2006 Chỉ thị số 41/2006/CT-UBND về việc thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU của Tỉnh ủy về chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2006-2010. 04
10-10-2006 Chỉ thị số 42/CT-UBND về việc triển khai công tác tin học hoá quản lý thuế nhà, đất. 06
UBND huyện Phú Lộc
25-09-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2006 Quyết định số 2291/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Làm vườn thành phố Huế. 10
03-10-2006 Quyết định số 2294/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, thành phố Huế. 19
04-10-2006 Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 6. 23
04-10-2006 Quyết định số 2304/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án “Phát triển toàn diện trẻ thơ”. 27
09-10-2006 Quyết định số 2338/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Xiển Võ Từ (Đền Võ Ban), phường Thuận Thuận Thành, thành phố Huế. 29
09-10-2006 Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Trọng Bình, giữ chức vụ Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
11-10-2006 Quyết định số 2353/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2004-2006. 31
12-10-2006 Quyết định số 2364/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng tư vấn Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
12-10-2006 Quyết định số 2365/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giống thủy sản nước ngọt cấp I Cư Chánh (giai đoạn I). 34
12-10-2006 Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược Quản lý cháy rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2015. 41
13-10-2006 Quyết định số 2369/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Nhà Đại chúng (Chiến khu Hòa Mỹ), xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. 49
13-10-2006 Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Đình Lưu Hữu Phước (Lưu - Hiền - Hòa) (Chiến khu Hòa Mỹ), xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. 50
13-10-2006 Quyết định số 2371/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử cách mạng Địa điểm chiến thắng Đồn Đất Đỏ (Chiến khu Hòa Mỹ), xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. 51
13-10-2006 Quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử cách mạng Địa điểm chiến thắng Sân bay Đồi A Bia, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới. 52
13-10-2006 Quyết định số 2373/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử văn hóa chùa Hà Trung, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang. 53
13-10-2006 Quyết định số 2374/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử cách mạng Địa điểm chiến thắng Thanh Hương, xã Điền Hương, huyện Phong Điền. 54
13-10-2006 Quyết định số 2375/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử cách mạng địa điểm chiến thắng Thanh Lam Bồ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang. 55
13-10-2006 Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Đình Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. 56
13-10-2006 Quyết định số 2383/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Văn phòng Festival Huế thành Trung tâm Festival Huế. 57
13-10-2006 Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Giáo dục Huế hiếu học. 60
13-10-2006 Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Giáo dục Huế hiếu học. 61
13,951,147 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner