“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2006 Ngày 25 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2006 Quyết định số 2420/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục bậc Trung học giai đoạn 2006 - 2015. 04
20-10-2006 Quyết định số 2444/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010. 09
15-10-2006 Chỉ thị số 43/2006/CT-UBND về việc đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 6, sớm ổn định dân sinh và khôi phục sản xuất kinh doanh. 13
16-10-2006 Chỉ thị số 44/2006/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và củng cố công tác văn thư, lưu trữ. 15
18-10-2006 Chỉ thị số 45/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 843/CT-DV ngày 13/6/2006 và Chỉ thị số 427/CT-DV ngày 31/3/2006 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 17
18-10-2006 Chỉ thị số 46/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm soát ma túy qua biên giới đến năm 2010. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2006 Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Quỹ Giáo dục Huế hiếu học. 21
13-10-2006 Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh. 28
16-10-2006 Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 28/7/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm nuôi dạy trẻ cô nhi và khuyết tật Sơn Ca. 29
16-10-2006 Quyết định số 2391/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch. 30
16-10-2006 Quyết định số 2393/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ văn bản hết hiệu lực: Quyết định số 3877/QĐ-UB ngày 30/12/2003 của UBND tỉnh về việc để lại lệ phí sát hạch và cấp giấy phép lái xe. 32
17-10-2006 Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc quy định giá thu mua nông sản có trợ giá trợ cước năm 2006. 33
17-10-2006 Quyết định số 2407/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hỗ trợ ngành thủy sản giai đoạn 2006-2010 tỉnh Thừa Thiên Huế. 35
17-10-2006 Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khống chế và thanh toán bệnh Lở mồm long móng gia súc ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010. 40
17-10-2006 Quyết định số 2411/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010. 46
17-10-2006 Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng vị trí 2 của khu dân cư thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ giải tỏa để tôn tạo di tích Cố đô Huế, xã Hương Sơ, thành phố Huế. 55
19-10-2006 Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc qui định đơn giá cho thuê đất cụm Công nghiệp Tứ Hạ, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 57
19-10-2006 Quyết định số 2437/QĐ-UBND quy định mức giá tối thiểu cho thuê đất đã có hạ tầng trong Cụm công nghiệp - Làng nghề Hương Sơ. 59
13,951,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner