“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2006 Ngày 05 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-10-2006 Quyết định số 2445/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án thực hiện Nghị Quyết số 6c/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010”. 04
23-10-2006 Chỉ thị số 47/2006/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010. 08
27-10-2006 Chỉ thị số 48/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. 10
01-11-2006 Chỉ thị số 50/2006/CT-UBND về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 13
UBND huyện Nam Đông
01-11-2006 Quyết định số 1795/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin và soạn thảo văn bản, trình ký, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện. 20
UBND huyện Quảng Điền
23-10-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý ngân sách xã, thị trấn. 27
25-10-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND về việc triển khai công tác tin học hoá quản lý thuế nhà đất. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-10-2006 Quyết định số 2449/QĐ-UBND bổ sung thành viên BCĐ tổng điều tra phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện và bến bãi đường thủy nội địa tại địa phương. 32
23-10-2006 Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc qui định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp năm 2005 để tính tiền thuê đất năm 2005 cho một số tổ chức sử dụng đất sau ngày 1/7/2004. 33
23-10-2006 Quyết định số 2452/QĐ-UBND về việc ban hành Hồ sơ các mẫu thiết kế kiến trúc và Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở 04-06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. 40
23-10-2006 Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án phát triển nông nghiệp và nâng cấp các công trình thuỷ lợi (GVC) của huyện Phú Vang. 46
25-10-2006 Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc quy định giá giao đất thu tiền sử dụng đất (bổ sung) thuộc dự án khu dân cư Kiểm Huệ, phường Xuân Phú và Xã Thuỷ An, thành phố Huế cho Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VIWASEEN. 48
26-10-2006 Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Vinh Lộc (giai đoạn 1). 50
27-10-2006 Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thi đấu Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1). 52
31-10-2006 Quyết định số 2502/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. 54
31-10-2006 Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động Quỹ Hỗ trợ Đầu tư tỉnh. 58
01-11-2006 Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án JBIC cấp Tỉnh thuộc chương trình tín dụng chuyên ngành JBIC. 59
02-11-2006 Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc ban hành tỷ lệ phân chia phí bảo vệ môi trường năm 2006 đối với khai thác khoáng sản giữa ngân sách các cấp. 61
13,897,773 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner