“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2006 Ngày 15 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-11-2006 Nghị quyết số 4A/2006/NQCĐ-HĐND về định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007. 04
04-11-2006 Nghị quyết số 4B/2006/NQCĐ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2007 đến năm 2010. 11
04-11-2006 Nghị quyết số 4D/2006/NQCĐ-HĐND về việc lập và quản lý hồ sơ địa chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 22
04-11-2006 Nghị quyết số 4E/2006/NQCĐ-HĐND về việc lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
UBND thành phố Huế
10-11-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 26
UBND huyện Nam Đông
02-11-2006 Quyết định số 1804/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước. 31
07-11-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND về việc triển khai thu thuế nhà, đất. 39
UBND huyện Phú Lộc
01-11-2006 Quyết định số 1982/2006/QĐ-UBND về việc phân công công việc giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 41
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-11-2006 Nghị quyết số 4C/NQCĐ-HĐND5 về việc đề nghị thành lập 04 phường mới trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Sơ và xã Thuỷ An thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 46
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-11-2006 Quyết định số 2524/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An. (Hợp phần 1 – giai đoạn 1 của công trình chống xói lở bờ biển Hải Dương – Thuận An – Hòa Duân). 49
06-11-2006 Quyết định số 2529/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực. 54
08-11-2006 Quyết định số 2540/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án “ Nhà tình thương cho người nghèo, người nghi nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế ” do Công ty Philip Morris tài trợ thông qua tổ chức Đông Tây Hội Ngộ. 55
09-11-2006 Quyết định số 2564/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống xói lở bờ sông Truồi đoạn qua xã Lộc Điền, Lộc An, huyện Phú Lộc. 57
10-11-2006 Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân, xã Thủy An, thành phố Huế. 60
10-11-2006 Quyết định số 2572/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh từ năm 2003 đến hết năm 2007. 63
10-11-2006 Quyết định số 2573/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình Đền thờ Bác Hồ tại huyện A Lưới. 65
13,951,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner