“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2006 Ngày 25 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-11-2006 Chỉ thị số 51/2006/CT-UBND về tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 03
UBND thị xã Hương Thủy
14-11-2006 Quyết định số 2579/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (Giai đoạn 2006-2009). 06
14-11-2006 Quyết định số 2580/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Giai đoạn 2006-2009). 11
14-11-2006 Quyết định số 2582/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục bậc Trung học huyện Hương Thuỷ giai đoạn 2006-2010. 17
14-11-2006 Quyết định số 2583/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án giáo dục mầm non huyện Hương Thuỷ giai đoạn 2006-2010. 32
UBND huyện Nam Đông
14-11-2006 Quyết định số 1908/2006/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, loại đường và mức thu thuế nhà, đất. 40
UBND huyện Phong Điền
08-11-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND chương trình hành động cụ thể của UBND huyện về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 45
UBND huyện Quảng Điền
13-11-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND v/v tiêm phòng vụ 3/2006 cho đàn gia súc và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2006 Quyết định số 2576/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II. 55
14-11-2006 Quyết định số 2609/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế. 56
14-11-2006 Quyết định số 2610/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng. 58
15-11-2006 Quyết định số 2613/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời quản lý và sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 59
13,897,717 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner