“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2006 Ngày 05 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2006 Quyết định số 2689/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của UBND tỉnh. 04
28-11-2006 Chỉ thị số 52/2006/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác triển khai Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn từ 2005-2010. 13
UBND huyện Nam Đông
17-11-2006 Quyết định số 1915/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất (đợt 1). 15
UBND huyện Phú Vang
21-11-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 17
21-11-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý ngân sách xã, thị trấn. 19
UBND huyện Quảng Điền
21-11-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND v/v tiếp tục tổ chức thực hiện đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông trong năm học 2006-2007. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-11-2006 Quyết định số 2652/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bình Điền (giai đoạn 1). 25
21-11-2006 Quyết định số 2669/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho nông dân sau cơn bao số 6. 28
23-11-2006 Quyết định số 2685/QĐ-UBND về việc phân công quản lý di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh. 32
24-11-2006 Quyết định số 2699/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
27-11-2006 Quyết định số 2704/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. 46
28-11-2006 Quyết định số 2710/QĐ-UBND về việc thành lập Ban điều hành Đề án “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ Tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” từ năm 2006 đến năm 2010. 47
28-11-2006 Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh. 49
28-11-2006 Quyết định số 2712/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. 50
29-11-2006 Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và phân bổ muối dự trữ Quốc gia hỗ trợ cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bão số 6. 52
29-11-2006 Quyết định số 2720/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Cựu Giáo chức huyện Phong Điền. 55
29-11-2006 Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Cựu Giáo chức huyện Hương Trà. 56
30-11-2006 Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông PHAN TIẾN DŨNG, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin. 57
30-11-2006 Quyết định số 2729/QĐ-UBND về việc điều động ông NGUYỄN XUÂN HOA giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Festival Huế kể từ ngày 15/12/2006. 58
30-11-2006 Quyết định số 2730/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông LÊ VIẾT DŨNG, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh. 59
30-11-2006 Quyết định số 2731/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại ông LÊ KHÁNH TUẤN giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 60
30-11-2006 Quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại ông PHẠM VĂN HÙNG giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 61
30-11-2006 Quyết định số 2733/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại ông LÊ VĂN CHƯƠNG giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao. 62
13,897,710 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner