“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30 + 31           Năm 2006 Ngày 15 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-11-2006 Quyết định số 2748/2006/QĐ-UBND về định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007. 03
01-12-2006 Quyết định số 2751/2006/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2007 đến năm 2010. 10
04-12-2006 Quyết định số 2767/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. 19
UBND huyện Nam Đông
01-12-2006 Quyết định số 1942/2006/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung vị trí, loại đường và mức thu thuế nhà, đất. 27
UBND huyện Phú Lộc
17-11-2006 Quyết định số 2136/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của UBND huyện. 28
20-11-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND về tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 32
06-12-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UB v/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình hình an ninh trật tự tại khu vực cảng Chân Mây. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-11-2006 Quyết định số 2750/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Lộc giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. 36
01-12-2006 Quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc tạm cấm khai thác cát, sỏi. 37
04-12-2006 Quyết định số 2766/QĐ-UBND về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
06-12-2006 Quyết định số 2779/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Vĩ Dạ 10, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. 59
06-12-2006 Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Chẩn đoán hình ảnh - Y học hạt nhân Thừa Thiên Huế. 62
06-12-2006 Quyết định số 2783/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế. 72
07-12-2006 Quyết định số 2786/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế. 81
07-12-2006 Quyết định số 2789/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Ban Quản lý dự án Chân Mây thành Cảng Chân Mây. 82
08-12-2006 Quyết định số 2793/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Làm vườn tỉnh Thừa Thiên Huế. 84
08-12-2006 Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Thiên nhiên vì cuộc sống xã Phong Mỹ. 93
13,897,694 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner