“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2006 Ngày 16 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2006 Quyết định số 562/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Huế. 04
27-02-2006 Quyết định số 565/2006/QĐ-UBND về việc phân loại đường bộ để tính giá cước vận tải. 15
27-02-2006 Quyết định số 568/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu Quốc gia. 18
27-02-2006 Quyết định số 575/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Hiệp hội dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế. 25
27-02-2006 Quyết định số 579/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. 26
UBND huyện Nam Đông
27-02-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ về đăng ký quản lý hộ khẩu. 28
27-02-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UB về việc triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2006. 29
27-02-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-02-2006 Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Ông NGUYỄN THANH, đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thương mại. 32
22-02-2006 Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Ông NGUYỄN VĂN NGỌC, đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thương mại. 33
22-02-2006 Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc điều động Ông MAI XUÂN LẠC, đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. 34
22-02-2006 Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Ông VÕ VĂN CHINH, đến giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 35
22-02-2006 Quyết định số 529/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Bà PHAN THỊ HỒNG LOAN, đến giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 36
22-02-2006 Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Ông TRẦN LƯU QUỐC DOÃN, đến giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 37
22-02-2006 Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Ông NGUYỄN QUỐC THÀNH đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch. 38
23-02-2006 Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Ông HOÀNG BẢO HÙNG đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông. 39
23-02-2006 Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Ông NGUYỄN XUÂN QUANG, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh,. 40
23-02-2006 Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Ông NGUYỄN ĐỨC HÙNG, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh,. 41
23-02-2006 Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 42
23-02-2006 Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Ông DƯƠNG QUANG TƯƠNG, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư Pháp. 43
23-02-2006 Quyết định số 537/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Ông NGUYỄN ĐÌNH QUANG, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. 44
23-02-2006 Quyết định số 557/QĐ-UBND v/v quy định chế độ tiền thưởng của Tỉnh kèm theo huy chương thể thao. 45
27-02-2006 Quyết định số 570/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tượng đài Bất khuất tại Khu chứng tích Chín Hầm. 48
27-02-2006 Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Ông LÊ VĂN BÌNH, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản tỉnh Thừa Thiên Huế. 50
27-02-2006 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm. 51
UBND huyện Phú Lộc
23-02-2006 Chỉ thị số 03/CT-UB về việc chủ động triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2006. 53
13,897,702 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner