“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2006 Ngày 22 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2006 Quyết định số 708/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. 03
13-03-2006 Quyết định số 715/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 11
02-03-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước. 16
06-03-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc đẩy nhanh và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức. 18
13-03-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy. 22
UBND thị xã Hương Trà
01-03-2006 Quyết định số 158/2006/QĐ-UBND v/v ban hành kế hoạch thực hiện "Lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010”. 25
UBND huyện Nam Đông
02-03-2006 Quyết định số 563/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành kế hoạch thực hiện "Lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 ''. 35
06-03-2006 Quyết định số 578/2006/QĐ-UB về việc ban hành quy chế hoạt động của công tác lưu trữ huyện. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-03-2006 Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc quy định mức giá vé xem biểu diễn ca Huế trên Sông Hương. 47
03-03-2006 Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Thừa Thiên Huế. 48
08-03-2006 Quyết định số 689/QĐ-UBND v/v quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán nhà nước. 55
13-03-2006 Quyết định số 716/QĐ-UBND về quy định mức phụ cấp cho lực lượng thanh niên xung kích. 61
13,897,701 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner