“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2006 Ngày 14 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2006 Quyết định số 739/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet. 03
15-03-2006 Quyết định số 752/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. 16
22-03-2006 Quyết định số 784/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý xuất nhập cảnh, quản lý hộ chiếu của cán bộ công chức, viên chức. 24
22-03-2006 Quyết định số 789/2006/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 27
20-03-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Nghị Quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 31
27-03-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND v/v thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2006. 34
UBND huyện Nam Đông
06-03-2006 Quyết định số 579/2006/QĐ-UB về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch, thị trấn Khe Tre huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2006 Quyết định số 717/QĐ-UBND quy định về việc thanh toán chi phí trong lĩnh vực chống buôn lậu, chống hàng giả và chống chặt phá, khai thác, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép. 47
14-03-2006 Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế và phê duyệt biên chế năm 2006 cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP. 52
17-03-2006 Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt. 54
20-03-2006 Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp. 56
20-03-2006 Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Phước giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm khuyến nông - khuyến lâm. 57
21-03-2006 Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chỉnh trị ổn định sông Hương đoạn từ hạ lưu hồ Tả Trạch đến đập Thảo Long. 58
23-03-2006 Quyết định số 817/QĐ-UBND v/v Phê duyệt kế hoạch sắp xếp DNNN năm 2006. 61
30-03-2006 Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Đặng Vũ Trụ đến công tác tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, giữ chức vụ Giám đốc. 63
UBND huyện Phú Lộc
17-03-2006 Chỉ thị số 05/CT-UBND v/v thực hiện chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. 64
13,897,700 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner