“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2006 Ngày 22 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-04-2006 Nghị quyết số 3a/2006/NQBT-HĐND về việc qui định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009. 04
10-04-2006 Nghị quyết số 3b/2006/NQBT-HĐND về việc cho thôi giữ chức danh ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, nhiệm kỳ 2004-2009. 09
10-04-2006 Nghị quyết số 3c/2006/NQBT-HĐND về việc chấp nhận cho đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ thành viên Ban Pháp chế. 10
10-04-2006 Nghị quyết số 3d/2006/NQBT-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 11
10-04-2006 Nghị quyết số 3e/2006/NQBT-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Văn hoá - Xã hội và thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 12
10-04-2006 Nghị quyết số 3h/2006/NQBT-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới một số loại phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 13
10-04-2006 Nghị quyết số 3i/2006/NQBT-HĐND5 về chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 - 2010. 19
10-04-2006 Nghị quyết số 3k/2006/NQBT-HĐND về việc đặt tên đường ở thành phố Huế đợt V - 2006. 23
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2006 Quyết định số 868/2006/QĐ-UBND về việc quy định giá vé tham quan đối với người Việt Nam tại các điểm di tích lịch sử văn hoá Huế. 26
29-03-2006 Quyết định số 871/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Huế. 28
30-03-2006 Quyết định số 872/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
06-04-2006 Quyết định số 950/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục bí mật Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 43
07-04-2006 Quyết định số 957/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước. 48
03-04-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND về việc tổ chức triển khai Luật Điện lực. 58
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2006 Quyết định số 867/QĐ-UBND v/v thành lập Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế. 61
30-03-2006 Quyết định số 879/QĐ-UBND v/v Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004-2009. 63
30-03-2006 Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng cho Sở Bưu chính, Viễn thông. 64
30-03-2006 Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường. 65
30-03-2006 Quyết định số 885/QĐ-UBND v/v Thành lập phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ. 66
UBND thị xã Hương Trà
31-03-2006 Chỉ thị số 03/CT-UBND v/v thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách Đảng và Nhà nước. 67
13,897,699 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner