“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2006 Ngày 24 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2006 Quyết định số 973/2006/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 03
17-04-2006 Quyết định số 1036/2006/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
19-04-2006 Quyết định số 1053/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Qui chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở. 19
13-04-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND v/v ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 25
HĐND thị xã Hương Trà
13-04-2006 Nghị quyết số 2a/2006/NQBT.HĐND.IV về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010. 27
13-04-2006 Nghị quyết số 2b/2006/NQBT.HĐND.IV về phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2006 - 2010. 31
13-04-2006 Nghị quyết số 2c/2006/NQBT.HĐND về công tác phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2006 - 2010. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2006 Quyết định số 922/QĐ-UBND v/v quy định tạm thời mức thu và sử dụng học phí các lớp đào tạo tại Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh. 38
03-04-2006 Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh. 39
03-04-2006 Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh. 40
12-04-2006 Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. 41
12-04-2006 Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ khoa học công nghệ của tỉnh năm 2006. 43
17-04-2006 Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thọ đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. 53
17-04-2006 Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Tâm Thành đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. 54
17-04-2006 Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Nguyên đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. 55
17-04-2006 Quyết định số 1043/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư khu du lịch đồi A Bia, huyện A Lưới. 56
17-04-2006 Quyết định số 1044/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Xuân đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. 58
19-04-2006 Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thực hiện kinh phí trợ giá, trợ cước hàng chính sách miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2006. 59
13,897,698 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner