“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2006 Ngày 29 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2006 Quyết định số 1104/2006/QĐ-UBND về ban hành định mức sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh. 03
26-04-2006 Quyết định số 1108/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về thủ tục thừa kế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
27-04-2006 Quyết định số 1126/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế. 12
27-04-2006 Quyết định số 1127/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Huế. 13
27-04-2006 Quyết định số 1132/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Thân nhân Việt kiều tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
27-04-2006 Quyết định số 1133/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế. 22
27-04-2006 Quyết định số 1134/2006/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
27-04-2006 Quyết định số 1138/2006/QĐ-UBND về việc đặt tên đường phố ở thành phố Huế đợt V - 2006. 35
28-04-2006 Quyết định số 1149/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 38
UBND thị xã Hương Trà
17-04-2006 Quyết định số 213/2006/QĐ-UBND v/v Bổ sung, sửa đổi một phần nội dung Quy định tạm thời một số cơ chế chính sách huy động nguồn lực, thu hút vốn đầu tư phát triển và hỗ trợ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện ban hành kèm theo quyết định số: 1124/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của UBND huyện. 48
25-04-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND "Về việc chủ động Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng". 49
UBND huyện Phú Lộc
28-04-2006 Quyết định số 657/2006/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND huyện. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-04-2006 Quyết định số 1018/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công báo. 55
27-04-2006 Quyết định số 1117/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm NSƯT La Thị Cẩm Vân giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế. 56
27-04-2006 Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc phân hạng Chi cục Kiểm lâm tỉnh. 57
27-04-2006 Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc bổ sung biên chế và chuyển đổi biên chế hành chính năm 2006. 58
28-04-2006 Quyết định số 1152/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Luận đến nhận công tác tại Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Huế, giữ chức vụ Phó Giám đốc. 61
UBND thị xã Hương Trà
17-04-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy. 62
13,897,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner