“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2007 Ngày 25 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
03-12-2007 Nghị quyết số 4a/NQBT-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Văn Mễ để nghỉ hưu theo chế độ. 05
03-12-2007 Nghị quyết số 4b/NQBT-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 06
03-12-2007 Nghị quyết số 4c/NQBT-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Xuân Lý để nghỉ hưu theo chế độ. 07
03-12-2007 Nghị quyết số 4d/NQBT-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 08
12-12-2007 Nghị quyết số 9A/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2008. 09
12-12-2007 Nghị quyết số 9b/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2008. 14
12-12-2007 Nghị quyết số 9c/2007/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006. 16
12-12-2007 Nghị quyết số 9d/2007/NQ-HĐND về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008. 18
12-12-2007 Nghị quyết số 9e/2007/NQ-HĐND về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 20
12-12-2007 Nghị quyết số 9f/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008. 23
12-12-2007 Nghị quyết số 9h/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. 24
12-12-2007 Nghị quyết số 9i/2007/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. 26
12-12-2007 Nghị quyết số 9k/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Dương Đình Thanh. 29
12-12-2007 Nghị quyết số 9l/NQ-HĐND về việc chấp nhận cho đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu và thành viên Ban Văn hoá - Xã hội. 30
12-12-2007 Nghị quyết số 9m/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 31
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2007 Chỉ thị số 44/2007/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo bị cấm. 33
UBND huyện Quảng Điền
05-12-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong sử dụng điện. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2007 Quyết định số 2746/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân, thành phố Huế (giai đoạn 1). 38
11-12-2007 Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc qui định tạm thời trợ cấp tiền ăn cho đối tượng nuôi dưỡng xã hội. 42
11-12-2007 Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc qui định đơn giá cho thuê đất chưa được đầu tư hạ tầng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 43
11-12-2007 Quyết định số 2753/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
11-12-2007 Quyết định số 2755/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ IA - Lăng Tự Đức. 46
11-12-2007 Quyết định số 2759/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc Công trình Cầu Nam Giao, thành phố Huế. 50
12-12-2007 Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quy định giá vé dịch vụ biểu diễn nghệ thuật cung đình, chụp ảnh lưu niệm tại Quyết định số 297/2004/QĐ-UB ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 51
13-12-2007 Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc phân bổ muối ăn cho các huyện. 52
14-12-2007 Quyết định số 2791/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương, thành phố Huế. 54
14-12-2007 Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc qui định đơn giá cho thuê đất đã được đầu tư hạ tầng và chưa được đầu tư hạ tầng tại Cụm Công nghiệp và Làng nghề Thuỷ Phương, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. 56
14-12-2007 Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc qui định đơn giá cho thuê đất chưa được đầu tư hạ tầng trong Cụm Công nghiệp – Làng nghề Hương Sơ. 58
17-12-2007 Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 59
17-12-2007 Quyết định số 2805/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 60
14-12-2007 Chỉ thị số 45/CT-UBND về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 61
14,333,367 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner