“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2007 Ngày 05 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2006 Quyết định số 2874/2006/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2007 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (giá đất năm 2007 ). 03
22-12-2006 Quyết định số 2879/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 71
22-12-2006 Chỉ thị số 58/2006/CT-UBND về tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. 77
UBND huyện Nam Đông
25-12-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND về Việc tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch Cúm gia cầm và dịch Lở mồm long móng ở gia súc. 79
UBND huyện Phú Lộc
14-12-2006 Quyết định số 2353/2006/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án khu vực huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 81
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2006 Quyết định số 2815/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2010. 83
13-12-2006 Quyết định số 2817/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Thủy Thanh, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 89
13-12-2006 Quyết định số 2818/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển khu vực Phú Thuận - tỉnh Thừa Thiên Huế. 93
15-12-2006 Quyết định số 2829/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng cấp tỉnh Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất (năm 2006). 97
15-12-2006 Quyết định số 2837/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án Chương trình thí điểm về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế. 99
15-12-2006 Quyết định số 2838/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiểu dự án thủy lợi Tây Nam Hương Trà thuộc dự án thủy lợi miền Trung vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á. 101
18-12-2006 Quyết định số 2853/QĐ-UBND về việc cử ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin quyền Giám đốc Trung tâm Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin thuộc Sở Bưu chính Viễn thông. 108
20-12-2006 Quyết định số 2869/QĐ-UBND về việc cử ông Nguyễn Hữu Thọ , Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô kiêm giữ chức vụ Giám đốc Cảng Chân Mây trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. 109
22-12-2006 Quyết định số 2878/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2007-2008. 110
14,336,320 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner