“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2007 Ngày 25 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước. 03
02-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về những giải pháp trọng tâm chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007. 10
09-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo. 27
UBND huyện Phú Lộc
29-12-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch cúm gia cầm và bệnh dịch lở mồm long móng ở gia súc. 29
03-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND v/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình hình lấn chiếm đất, xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn huyện. 32
HĐND huyện Phú Vang
25-12-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2007. 34
25-12-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007. 39
25-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn. 41
25-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. 42
25-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục huyện Phú Vang giai đoạn 2006-2010. 47
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-01-2007 Quyết định số 01/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình công tác năm 2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 49
02-01-2007 Quyết định số 02/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 58
08-01-2007 Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án Xây dựng hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế (GISHue). 62
12-01-2007 Quyết định số 79/QĐ-UBND v/v thành lập Tổ công tác cấp tỉnh thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 64
14,337,050 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner