“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2007 Ngày 05 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Đinh Hợi 2007. 04
23-01-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2006 - 2010. 09
UBND thị xã Hương Thủy
08-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân số - gia đình & trẻ em trên địa bàn huyện năm 2007. 11
09-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước. 13
HĐND huyện Phong Điền
22-12-2006 Nghị quyết số 7f/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2007. 15
UBND huyện Phong Điền
30-12-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước. 17
HĐND huyện Phú Vang
29-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2007. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-01-2007 Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế 2008. 28
16-01-2007 Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
16-01-2007 Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục của tỉnh. 37
16-01-2007 Quyết định số 95/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế. 39
16-01-2007 Quyết định số 96/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/DIOXIN huyện Phú Lộc. 40
16-01-2007 Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". 41
18-01-2007 Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Thơ Hương Giang tỉnh Thừa Thiên Huế. 43
19-01-2007 Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách và tiến độ triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
19-01-2007 Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 47
22-01-2007 Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Dự án Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2006 - 2010. 53
23-01-2007 Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Kỷ. 55
24-01-2007 Quyết định số 144/QĐ-UBND thay đổi, bổ sung cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh. 56
26-01-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc bình ổn giá và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007. 58
UBND thành phố Huế
10-01-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công phòng chống dịch cúm gia cầm tái phát. 61
11-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 62
HĐND huyện Phong Điền
15-01-2007 Công văn số 136/HĐND-VP “Về việc đính chính nội dung Điều 2 Nghị quyết số 7f/2006/NQ-HĐND ngày 22/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện”. 64
14,336,932 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner