“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2007 Ngày 15 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-01-2007 Quyết định số 248/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xuất khẩu lao động. 04
UBND thành phố Huế
26-01-2007 Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Huế. 11
UBND thị xã Hương Thủy
22-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về những giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2007. 14
UBND huyện Nam Đông
16-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về những giải pháp trọng tâm chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2007 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư đường liên xã Phú Xuân - Phú Đa, huyện Phú Vang. 27
25-01-2007 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
25-01-2007 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới. 30
25-01-2007 Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ ông Lê Văn Hóa. 31
25-01-2007 Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh. 32
25-01-2007 Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Phùng Đăng Khánh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Văn Kỷ. 33
26-01-2007 Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp trụ sở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 34
30-01-2007 Quyết định số 247/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh. 36
30-01-2007 Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Biên giới tỉnh. 38
31-01-2007 Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ công tác xúc tiến đầu tư với Nhật Bản. 40
31-01-2007 Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc Phê duyệt tiếp nhận dự án “Phát triển một gia đình vững mạnh hơn về năng lực phòng chống thiên tai ở miền Trung Việt Nam, theo mạng lưới xã, hòa nhập với khu vực và quốc gia”. 42
01-02-2007 Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện Hương Thủy. 44
01-02-2007 Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Một cửa liên thông” trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thủ tục khắc dấu và Cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; cấp mã số thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 47
05-02-2007 Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế. 49
UBND thành phố Huế
24-01-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng – phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố năm 2007. 55
HĐND huyện Nam Đông
17-01-2007 Nghị quyết số 1a/BT1/NQ-HĐND4 về việc chấp nhận cho thôi giữ chức vụ Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với bà Lê Thị Thu Hương. 58
17-01-2007 Nghị quyết số 1b/BT1/NQ-HĐND4 về việc chấp nhận cho thôi giữ chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2009: đối với ông Trần Thừa. 59
17-01-2007 Nghị quyết số 1c/BT1/NQ-HĐND4 xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009: bà Lê Thị Thu Hương. 60
17-01-2007 Nghị quyết số 1d/BT1/NQ-HĐND4 xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2009: bà Nguyễn Thị Yến. 61
14,336,860 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner