“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2007 Ngày 25 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2006 Quyết định số 2768/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. 04
13-02-2007 Quyết định số 511/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi Tiết a, Khoản 2.1, Điểm 2 và Khoản 2.2, Điểm 2, Điều 10 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 2768/2006/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 14
08-02-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về việc tập trung tăng cường quản lý chất lượng thuỷ sản xuất khẩu. 16
14-02-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2007. 19
15-02-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII. 22
UBND huyện Nam Đông
02-02-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu thuế nhà, đất các xã vùng nông thôn. 24
UBND huyện Quảng Điền
05-02-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, cảnh báo và tổ chức di dời dân vùng sạt lở do nước biển xâm thực tại xã Quảng Công. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2007 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo giao ước thi đua nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp. 27
05-02-2007 Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Phong Sơn, huyện Phong Điền. 29
05-02-2007 Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Hồng Thủy, huyện A Lưới. 31
05-02-2007 Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Vinh Phú, huyện Phú Vang. 33
05-02-2007 Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Phong Hòa, huyện Phong Điền. 35
05-02-2007 Quyết định số 302/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Phú Sơn, huyện Hương Thủy. 37
05-02-2007 Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Phong Bình, huyện Phong Điền. 39
07-02-2007 Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường trung tâm mặt cắt 100m Khu đô thị mới An Vân Dương. 41
07-02-2007 Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Khí sinh học cho ngành chăn nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007-2010. 44
07-02-2007 Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Dồn điền, đổi thửa". 47
12-02-2007 Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ IA - Lăng Tự Đức. 49
12-02-2007 Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, huyện Hương Trà. 52
12-02-2007 Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Bà Lê Thị Thu Hương, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông. 54
12-02-2007 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2007. 55
13-02-2007 Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. 62
13-02-2007 Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án Hợp phần 3 - Dự án Quản lý rủi ro thiên tai. 63
05-02-2007 Công văn số 491/UBND-XH về việc đính chính ngày tháng ban hành văn bản. 66
13,919,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner