“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2007 Ngày 05 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Nam Đông
23-02-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về tổ chức triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ Chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2007. 03
UBND huyện Phú Lộc
08-02-2007 Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 05
UBND huyện Quảng Điền
07-02-2007 Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2006-2010. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-02-2007 Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2007-2011. 17
26-02-2007 Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cổ động viên bóng đá Huế. 20
27-02-2007 Quyết định số 617/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020. 21
28-02-2007 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Đoàn Phùng giữ chức vụ Trưởng đoàn Đoàn Bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
28-02-2007 Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh Bắc miền Trung lần thứ XV năm 2007 tại thành phố Huế. 32
28-02-2007 Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
28-02-2007 Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư khu vực 4, phường Xuân Phú, thành phố Huế. 34
22-02-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND về triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn Kiểm toán Nhà nước. 37
15-02-2007 Công văn số 643/UBND-XD về việc: Chấn chỉnh công tác đấu thầu. 39
14,336,691 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner