“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2007 Ngày 15 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2007 Quyết định số 638/2007/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước đối với các dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, du lịch đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
09-03-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuất bản tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
UBND huyện Nam Đông
28-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho người tham gia XKLĐ nước ngoài. 07
UBND huyện Quảng Điền
01-03-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND v/v tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2007 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm H5N1. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2007 Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Huế. 12
02-03-2007 Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 14
06-03-2007 Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. 32
07-03-2007 Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2007. 34
07-03-2007 Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 39
08-03-2007 Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. 42
06-03-2007 Công văn số 770/UBND-VX về một số nội dung trọng tâm của công tác TĐKT năm 2007. 44
14,336,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner