“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2007 Ngày 25 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-03-2007 Quyết định số 742/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện Nam Đông
12-03-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và sản xuất nương rẫy. 08
UBND huyện Quảng Điền
12-03-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai kế hoạch tiêu diệt cây Mắt mèo. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2007 Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung Ban Quân Dân Y tỉnh. 12
12-03-2007 Quyết định số 704/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2007 - 2010”. 13
13-03-2007 Quyết định số 711/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
15-03-2007 Quyết định số 719/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
15-03-2007 Quyết định số 737/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hiền đến nhận công tác tại Trung tâm Festival Huế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm. 23
15-03-2007 Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ ông Huỳnh Tiến Đạt, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm. 24
15-03-2007 Quyết định số 739/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh đến nhận công tác tại Trung tâm Festival Huế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm. 25
20-03-2007 Quyết định số 764/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu quần thể sân Golf - làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam tại xã Thuỷ Dương, huyện Hương Thuỷ và xã Thuỷ An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
20-03-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007. 32
13-03-2007 Kế hoạch số 14/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. 34
UBND thành phố Huế
09-03-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn. 37
14,334,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner