“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2007 Ngày 05 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-03-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND về việc cấm thả nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô. 03
27-03-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, xây dựng hệ thống thương mại nội địa trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010. 05
UBND thị xã Hương Thủy
22-03-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện quản lý thuế theo cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế. 09
UBND huyện Phú Vang
15-03-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. 11
21-03-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc tăng cường đảm bảo trật tự An toàn giao thông và nghiêm cấm việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trên địa bàn huyện. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2007 Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Trực, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bình Điền. 15
22-03-2007 Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010). 16
22-03-2007 Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân Chân Mây. 25
23-03-2007 Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc điều động ông DƯƠNG VĨNH LINH đến nhận công tác tại Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc. 28
23-03-2007 Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần thứ 60 ngày Thương binh Liệt sĩ (27 tháng 7 năm 1947 - 27 tháng 7 năm 2007). 29
26-03-2007 Quyết định số 794/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông HOÀNG HỮU NAM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. 31
26-03-2007 Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông LÊ VIẾT BẮC, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. 32
26-03-2007 Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông NGUYỄN NGỌC SƠN, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 33
26-03-2007 Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc điều động ông HOÀNG ĐỨC BÌNH, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 34
26-03-2007 Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông NGUYỄN QUANG CƯỜNG, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 35
26-03-2007 Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc điều động ông LÊ HỮU MINH đến nhận công tác tại Sở Du lịch và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch. 36
27-03-2007 Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2006. 37
27-03-2007 Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015. 39
21-03-2007 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm; chống lãng phí và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong sử dụng điện. 56
UBND thành phố Huế
22-03-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc phối hợp với Công ty Đo đạc ảnh Địa hình - Bộ Tài nguyên Môi trường khảo sát, điều chỉnh biến động bản đồ địa chính tại các phường xã. 60
14,336,324 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner