“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2007 Ngày 15 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2007 Quyết định số 832/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế về thực hiện thí điểm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng cán bộ, công chức và kinh phí quản lý hành chính đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. 04
30-03-2007 Quyết định số 833/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán, các cấp chính quyền và các cơ quan liên quan. 11
02-04-2007 Quyết định số 852/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình giảm nghèo của tỉnh. 14
02-04-2007 Quyết định số 853/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng Trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại và nguy hiểm Giai đoạn 2006-2010. 42
02-04-2007 Quyết định số 854/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về” giai đoạn 2006 - 2010. 47
02-04-2007 Quyết định số 855/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục” giai đoạn 2006 - 2010. 56
02-04-2007 Quyết định số 856/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 65
UBND thị xã Hương Trà
09-03-2007 Quyết định số 138/2007/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tôn giáo - Dân tộc huyện. 66
UBND huyện Nam Đông
27-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện "về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình". 68
27-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Nam Đông. 77
UBND huyện Phong Điền
27-03-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. 82
UBND huyện Phú Lộc
20-03-2007 Quyết định số 246/2007/QĐ-UBND về việc xếp loại đường phố, vị trí và số lần tính thuế nhà, đất của các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc. 99
UBND huyện Phú Vang
21-03-2007 Quyết định số 302/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Thực hiện Kế hoạch 06-KH/HU của Huyện ủy về chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2006 - 2010. 103
UBND huyện Quảng Điền
19-03-2007 Quyết định số 260/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí chợ và phí sử dụng nhà vệ sinh công cộng. 111
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-03-2007 Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế. 113
27-03-2007 Quyết định số 806/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 114
27-03-2007 Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Hương Lâm. 117
27-03-2007 Quyết định số 809/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Trần Bá Mẫn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. 118
27-03-2007 Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 119
27-03-2007 Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đính giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban quản lý dự án Sông Hương. 120
28-03-2007 Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án Quản lý tổng hợp các hoạt động đầm phá Thừa Thiên Huế (IMOLA). 121
29-03-2007 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc quy định mức thu chi phí xây dựng hạ tầng Nghĩa trang nhân dân thành phố Huế. 123
14,336,319 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner