“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2007 Ngày 25 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND thị xã Hương Thủy
26-03-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy. 04
10-04-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND về việc tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007. 05
UBND thị xã Hương Trà
11-04-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. 07
UBND huyện Nam Đông
03-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho người tham gia XKLĐ nước ngoài. 09
04-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất (đợt 2). 11
10-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thu thuế nhà, đất năm 2007. 13
03-04-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về việc tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007. 15
13-04-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ bầu cử Quốc hội khoá XII. 17
UBND huyện Phong Điền
29-03-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc quy định giải quyết các loại hồ sơ liên quan đến chính sách người có công cách mạng và chính sách xã hội khác để áp dụng theo cơ chế "Một cửa" tại Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2007 Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc sát nhập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý, mại dâm; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh thành Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (gọi tắt là BCĐ PCTP và TNXH). 29
07-04-2007 Quyết định số 896/QĐ-UBND phê duyệt Dự án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
07-04-2007 Quyết định số 897/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. 36
07-04-2007 Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc ban hành qui định tạm thời chế độ trợ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức chuyên trách Công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước của địa phương. 38
09-04-2007 Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2007-2008. 40
10-04-2007 Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phúc khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông năm học 2006-2007. 48
10-04-2007 Quyết định số 905/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi của tỉnh năm học 2006-2007. 50
13-04-2007 Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền do Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg tài trợ. 52
10-04-2007 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2006-2007 và tuyển sinh năm học 2007-2008. 55
11-04-2007 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh. 58
UBND thành phố Huế
29-03-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ, hệ thống đường thành phố quản lý. 59
03-04-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong sử dụng điện. 60
UBND thị xã Hương Trà
02-04-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thực hiện quản lý thuế theo cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế. 62
14,337,151 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner