“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2007 Ngày 15 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND về việc triển khai, thi hành Luật Cư trú. 03
UBND huyện A Lưới
09-05-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND về việc triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường phù hợp với trẻ em” giai đoạn 2007-2010. 05
UBND thị xã Hương Thủy
03-05-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong sử dụng điện. 07
UBND huyện Nam Đông
23-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc quy định loại đường phố, vị trí và mức thu thuế nhà, đất. 09
23-04-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND qui định mức thu và sử dụng học phí, tiền học hai buổi trên ngày đối với các lớp học mầm non tại thị trấn. 11
23-04-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc qui định tạm thời hỗ trợ tiền lương cho giáo viên mầm non ngoài biên chế. 13
UBND huyện Phú Lộc
18-04-2007 Quyết định số 377/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2007 Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch sản xuất thuỷ sản đầm Sam Chuồn đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 20
03-05-2007 Quyết định số 1079/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Huế. 28
03-05-2007 Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế "Một cửa liên thông" trong việc giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
04-05-2007 Quyết định số 1101/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Huế. 33
07-05-2007 Quyết định số 1107/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương Hội thi Thể thao - Văn nghệ Người khuyết tật toàn quốc lần thứ III năm 2007 tại Huế. 35
07-05-2007 Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Hoa lan Thừa Thiên Huế. 37
07-05-2008 Quyết định số 1110/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Tây Nam Thủy Trường (giai đoạn 2). 38
UBND huyện A Lưới
04-05-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh. 40
14,336,931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner