“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2007 Ngày 25 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-04-2007 Nghị quyết số 5b/2007/NQCĐ-HĐND về kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010. 03
25-04-2007 Nghị quyết số 5c/2007/NQ-HĐND về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 09
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. 12
UBND thành phố Huế
09-05-2007 Quyết định số 551/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và hoạt động Cổng giao tiếp điện tử thành phố Huế. 14
HĐND thị xã Hương Thủy
27-04-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND4 về phát triển dịch vụ huyện Hương Thủy giai đoạn 2006 -2010. 20
27-04-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND4 về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng các cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - làng nghề huyện Hương Thủy giai đoạn 2006-2010. 25
UBND huyện Nam Đông
04-05-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện "về đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2006-2010". 30
08-05-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND về việc tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. 39
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-04-2007 Nghị quyết số 5a/NQCĐ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 41
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2007 Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Ngự, thành phố Huế. 43
10-05-2007 Quyết định số 1122 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi một số cây trồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010. 46
11-05-2007 Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 64
12-05-2007 Quyết định số 1148/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện. 65
16-05-2007 Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. 67
14-05-2007 Công văn số 1897/UBND-YT v/v giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2007. 69
14,335,209 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner