“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2007 Ngày 05 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-05-2007 Quyết định số 1162/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt. 03
22-05-2007 Quyết định số 1175/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp, điều chỉnh, đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
29-05-2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND về việc triển khai, thi hành Luật Quản lý thuế. 21
UBND huyện Quảng Điền
22-05-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản nhà tư nhân trên địa bàn. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-05-2007 Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc chế độ phụ cấp cho Thú y trưởng các xã, phường, thị trấn. 25
22-05-2007 Quyết định số 1184/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu Điền Hòa - Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
23-05-2007 Quyết định số 1192/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
23-05-2007 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh. 41
25-05-2007 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tố Hữu. 43
25-05-2007 Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Vân. 44
26-05-2007 Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phú giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hương Lâm, huyện A Lưới. 45
26-05-2007 Quyết định số 1240/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Thừa Triều giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Văn Kỷ. 46
26-05-2007 Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Phạm Bá Diễn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Văn Kỷ. 47
26-05-2007 Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Triển giữ chức vụ Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Phú Vang. 48
26-05-2007 Quyết định số 1243/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Kiếm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu. 49
26-05-2007 Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Nho giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hương Lâm, huyện A Lưới. 50
28-05-2007 Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo. 51
21-05-2007 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. 52
22-05-2007 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc triển khai Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. 56
14,336,782 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner