“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2007 Ngày 15 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2007 Quyết định số 1269/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định một số vấn đề trong quản lý đầu tư dự án Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Giảm nghèo miền Trung. 03
30-05-2007 Quyết định số 1271/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2010". 10
01-06-2007 Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 22
UBND thị xã Hương Thủy
30-05-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. 23
UBND huyện Quảng Điền
28-05-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về việc triển khai Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2007 Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế. 28
30-05-2007 Quyết định số 1272/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
30-05-2007 Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. 31
30-05-2007 Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 36
31-05-2007 Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thực hiện rà soát các quy hoạch và dự án đầu tư theo Chỉ thị 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 44
31-05-2007 Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc thành lập Ban điều hành Dự án "Lâm nghiệp hướng tới người nghèo ở vùng sinh thái nông nghiệp Bắc Trung Bộ". 46
05-06-2007 Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc ban hành danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ. 48
31-05-2007 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tái phát. 58
02-06-2007 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp nhằm cấp nước an toàn, phục vụ tốt nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của nhân dân. 60
14,336,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner