“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2007 Ngày 25 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2007 Quyết định số 1391/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm học thêm. 03
UBND thị xã Hương Trà
14-06-2007 Quyết định số 371/2007/QĐ-UBND về số lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp làm căn cứ tính thuế nhà đất theo vị trí của từng loại đường phố thuộc địa bàn thị trấn Tứ Hạ. 09
UBND huyện Nam Đông
08-06-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện quản lý thuế theo cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế. 11
UBND huyện Phú Lộc
31-05-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện quản lý thuế theo cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế. 13
UBND huyện Quảng Điền
04-06-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện quản lý thuế theo cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2007 Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc đổi tên Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế thành Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. 17
06-06-2007 Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc bổ sung biên chế và chuyển đổi biên chế hành chính năm 2007. 19
06-06-2007 Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêm chủng văcxin dịch vụ tại các cơ sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
08-06-2007 Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi. 23
08-06-2007 Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cầu Tứ Phú - Bao La - Quảng Vinh. 24
08-06-2007 Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc quy định giá thu mua nông sản có trợ giá trợ cước năm 2007. 27
14-06-2007 Quyết định số 1397/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư. 29
12-06-2007 Kế hoạch số 36/KH-UBND kế hoạch triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010. 34
14,336,565 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner