“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2007 Ngày 05 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2007 Quyết định số 1474/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế. 03
UBND huyện A Lưới
19-06-2007 Quyết định số 721/2007/QĐ-UBND về quy định mức thu phí chợ và phí trông giữ xe đạp, xe máy. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2007 Quyết định số 1411/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2006 - 2007. 11
20-06-2007 Quyết định số 1413/QĐ-UBND về quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia. 12
20-06-2007 Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển. 19
20-06-2007 Quyết định số 1415/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành qui chế quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 22
20-06-2007 Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiêu chí và quy trình xét chọn học bổng cho sinh viên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007. 26
20-06-2007 Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020". 28
23-06-2007 Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hương Giang. 39
27-06-2007 Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc chuyển Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh. 40
27-06-2007 Quyết định số 1472/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010. 41
27-06-2007 Quyết định số 1475/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. 48
20-06-2007 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2007. 52
26-06-2007 Chỉ thị số 31/CT-UBND về đôn đốc thực hiện ủy nhiệm thu thuế xã, phường, thị trấn. 54
19-06-2007 Công văn số 2547/UBND-YT v/v tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá. 56
UBND thành phố Huế
15-06-2007 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. 58
14,336,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner