“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2007 Ngày 15 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2007 Quyết định số 1490/2007/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh. 03
HĐND huyện Quảng Điền
27-06-2007 Nghị quyết số 8a/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 12
27-06-2007 Nghị quyết số 8b/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006. 16
27-06-2007 Nghị quyết số 8c/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2007. 18
27-06-2007 Nghị quyết số 8d/2007/NQ-HĐND về chỉnh trang và phát triển đô thị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 20
27-06-2007 Nghị quyết số 8e/2007/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2007. 24
27-06-2007 Nghị quyết số 8đ/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa giai đoạn 2007 - 2020. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2007 Quyết định số 1476/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quân Dân Y tỉnh. 30
30-06-2007 Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. 31
02-07-2007 Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
02-07-2007 Quyết định số 1501/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010. 37
02-07-2007 Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển của Tỉnh năm 2007. 47
04-07-2007 Quyết định số 1527/QĐ-UBND về việc chuyển giao quản lý Chi cục Kiểm lâm. 49
05-07-2007 Quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến công. 50
05-07-2007 Quyết định số 1536/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Khanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh. 52
10-07-2007 Quyết định số 1576/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn bản ĐBKK và cộng đồng thuộc Chương trình 135 tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007-2010. 53
14,336,323 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner