“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2007 Ngày 25 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2007 Chỉ thị số 32/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 04
HĐND thị xã Hương Trà
11-07-2007 Nghị quyết số 08a/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007. 07
11-07-2007 Nghị quyết số 8b/2007/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006. 11
11-07-2007 Nghị quyết số 8c/2007/NQ-HĐND về thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 13
HĐND huyện Nam Đông
11-07-2007 Nghị quyết số 8a/2007/NQ-HĐND4 về đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội sáu tháng cuối năm 2007. 15
11-07-2007 Nghị quyết số 8b/2007/NQ-HĐND4 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006. 19
11-07-2007 Nghị quyết số 8c/2007/NQ-HĐND về phát triển Thương mại - Dịch vụ giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo. 21
11-07-2007 Nghị quyết số 8d/2007/NQ-HĐND4 về nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2007-2012. 25
HĐND huyện Phong Điền
12-07-2007 Nghị quyết số 8a/2007/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006. 29
12-07-2007 Nghị quyết số 8b/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án “Bê tông hoá giao thông nông thôn huyện Phong Điền, giai đoạn 2007-2010”. 30
12-07-2007 Nghị quyết số 8c/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án “Kiên cố hóa kênh mương huyện Phong Điền giai đoạn 2007-2010”. 31
12-07-2007 Nghị quyết số 8d/2007/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2007. 32
UBND huyện Phong Điền
11-07-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ban hành quy định phân công và ủy quyền giải quyết một số vấn để trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2007 Quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải Khu công nghiệp Phú Bài (giai đoạn 1). 45
13-07-2007 Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bảy giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến công. 51
18-07-2007 Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế. 52
19-07-2007 Quyết định số 1620/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế và vùng phụ cận. 54
HĐND thị xã Hương Trà
11-07-2007 Nghị quyết số 8d/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009 đối với ông Lê Hồng Thắng. 58
11-07-2007 Nghị quyết số 8e/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Hà cảnh Lộc. 59
11-07-2007 Nghị quyết số 8g/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung các chức danh của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với bà Lê Thị Sâm, ông Hoàng Kim Sung, bà Đỗ Thị Thanh Vân. 60
11-07-2007 Nghị quyết số 8h/NQ-HĐND IV về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Nhân dân Tòa án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Lê Đình Thao. 61
11-07-2007 Nghị quyết số 8i/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Nguyễn Văn Quý. 62
11-07-2007 Nghị quyết số 8đ/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009 đối với ông Hà Cảnh Lộc. 63
14,334,935 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner